Agenda:

Zondag, 3 december          Viering 1e Zondag Advent           11.00 u. 

Vrijdag, 22 december         Kerstzangavond Basiliek             19.00 u.

Maandag, 25 december      Viering 1e Kerstdag                     11.00 u.

Zondag, 4 februari              Viering Basiliek                           11.00 u.