Nieuws uit onze parochie:

Allerheiligen, Allerzielen, belangrijke momenten in het kerkelijk jaar.

Normaal gesproken verzorgde het dameskoor de zang tijdens de viering van Allerzielen.

We vinden het zo jammer dat we, als koor, momenteel niets kunnen betekenen.

In onze gedachten leven we mee met die mensen die hun dierbare overledenen herdenken.

En we hopen van harte dat de tijd terug keert dat we er weer kunnen zijn.

Hieronder een kleine impressie.