Dirigent van het dameskoor

is Marina Stockman sinds 2003.

Binnen de parochie was ze vanaf 1994 tot en met 2005,  dirigent van

Kinderkoor 'De Wal-Noten'.