Vieringen in de Basiliek

Het dameskoor verzorgt minimaal één keer per maand de zang bij weekendvieringen in de Basiliek.

Maar, het koor verleent ook medewerking aan bijzondere vieringen, zoals,  Aswoensdag,  De Kruisweg, Pasen, Allerzielen, Advent, Kerst.

Indien gevraagd bij rouw en trouw.

In 2022 was er ook de Chrismamis vanuit de Basiliek.