Privacy statement

 

Door gebruik te maken van de website gaat de websitebezoeker akkoord met de privacy voorwaarden, zoals op de website vermeld, de disclaimer en de auteursrechten.

 

  1. De website maakt geen gebruik van cookies, tenzij expliciet op enige pagina of op de homepagina vermeld.

 

 2.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor externe links, zelfs niet als die link wordt gepresenteerd op de website.

 

 3. De webmaster zal naar best vermogen alle beveiligings updates uitvoeren

 

 4. Wij zullen naar best vermogen voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels en zonodig hierover overleggen met de betrokken autoriteiten.

 

 5. Voor die gevallen waarin wet of regelgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen en normen voor de 

     bescherming van gegevens.

     

 6. Wij zien gegevensbescherming als een continu proces binnen het besturen van ons koor.
     Hierdoor zullen de activiteiten ten behoeve uw privacy en dit statement regelmatig worden aangepast en zal deze verklaring geen feitelijk definitief stadium bereiken

 

 7. Wij zullen de gegevens niet met anderen delen, behalve als dat door de overheid, justitie of het openbare ministerie wordt verlangd.